Ucuz Satılık Asfalt Plent Üretimi

Ucuz_SatYlYk_Asfalt_Plent_Uretimi.webp
26.12.2022

Asfalt Plent, asfalt üretimi yapan komplike bir makinadır. POLYGONMACH olarak firmamız, müşterilerimizin talebine göre Asfalt Plentleri müşterilerimizin ihtiyacına göre istenen kapasite ve dizaynda üretilebilmektedir.

Genelde yol yapımı alanlarında, otoyollarda ve çeşitli otopark inşaatlarında kullanılan Asfalt Plentler kolay ve hızlı kurulum amacıyla mobil olarak imal edilebileceği gibi sabit olarak da imal edilebilir. Sabit asfalt plenti çoğunlukla şehir dışındaki alanlarda kurulur. Mobil Plentler ise hızlı ve etkili bir müdahaleyi sağlayarak yol tamir ihtiyacında veya asfalt bölgelerdeki hasarların tamiri için şehre yakın alanlarda kurulur. Ancak bu durum hava ve çevre kirliliği endişesi sebebiyle bazen protestolara konu olabilmektedir. Fakat POLYGONMACH üretimi asfalt plentler çevre dostudur ve çevreye en az zararlı gaz salınımı yapacak şekilde tasarlanmaktadır.

Asfalt üretiminde kullanılan girdiler (agrega, bitüm), farklı ekipmanlardan meydana gelen bu makine sayesinde optimum miktar ve sıcaklıkta bir mikserin içinde bir araya getirilir ve bitüm de ilave edilerek karıştırılır ve nihayetinde asfalt ürün elde edilir.

SATILIK ASFALT PLENT’DE ÜRETİLEN ASFALTIN AVANTAJLARI

Asfalt, bitüm ve agreganın (kum ve çakıl karışımının) belli ısı oranlarında harmanlamasıyla, POLYGONMACH olarak bizim de üretimini yapmakta olduğumuz Asfalt Plentlerde üretilmektedir. Yüksek maliyetli olmaması, onu yol yapımlarında ve yalıtım için cazip hale getirmektedir. Yapılan araştırmalarda asfaltın gürültüyü 5 dB(A)’ya kadar azalttığı saptanmıştır. Asfaltın üretiminde aynı alanda kullanılabilecek diğer malzemelere göre daha az enerji harcanmaktadır. Ayrıca asfalt yollar tekerleğin yola sürtünmesini azaltmakta ve böylece yakıt tüketimini düşürmektedir.

Asfaltın en önemli ayırıcı özelliği ısıtıldığı vakit yumuşama ve akıcı hale gelme, soğuduğunda ise tekrar sertleşebilmesidir. Normal hava sıcaklıklarında bir katı gibi davranır. Ancak ısıtarak akışkan hale getirilebilir ve bu da yol yapımında kolaylık sağlar. Elastikiyeti sayesinde basıncı absorbe eder, yani kırılmak yerine esnek formda hareket eder ve böylece kendini onarabilir.

Asfalt kaplamanın ekonomik, dayanıklı, az bakım gerektiren ve çevre dostu olduğunu unutmayın.

Asfalt, betonun yaklaşık yarısı kadar sürede ve çok daha az maliyetle kurulabilir ve betonla kıyaslandığında bazı avantajları vardır. Bunlar:

  • Asfaltta çatlamalar meydana geldiğinde, çok daha ucuza tamir edilebilir.

  • Kar ve buz, beton ile kıyaslandığından asfaltın yüzeyinin ısıyı emmesi ve hapsetmesi sayesinde çok daha kısa sürede erir.

  • Tuz kullanımı betonu deformize ettiği halde asfaltı bozmaz.

  • Beton ile karşılaştırıldığında asfalt çevreyle dost bir malzemedir. Çünkü asfaltın geri dönüşümü mümkünken betonda bu durum söz konusu değildir.

  • Beton gibi pul pul dökülürken asfalt malzemede bu söz konusu değildir ve asfaltın çatlama olasılığı çok daha düşüktür.

KALİTELİ ASFALT MALZEME ÜRETİM AŞAMALARI

Bir asfalt plentinde istenen kalitede bir ürünün elde edilebilmesi için gerekli prosedürlerin yerine getirildiğinden emin olunmalıdır. Plentlerde birçok elektronik alet ve cihaz bulunmaktadır. Dolayısıyla kaliteli asfalt ürün elde etmek için öncelikle bu cihazların kalibrasyonuna azami dikkat gösterilmelidir.

POLYGONMACH olarak üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz Asfalt Plentler en kaliteli ekipmanlar ile donatılmış olup, bu ekipmanların kullanımı ve kalibrasyonları konusunda müşterilerimize gerekli teorik ve pratik eğitim verilmektedir.

Özellikle Asfalt tartım kantarlarının doğru ölçüm yapıp yapmadığından; ısıtıcıların gerekli ısı miktarını sağlayıp sağlamadığından emin olmak için sürekli olarak kalibrasyon ayarları, rutin bakımları yapılmalı ve kontrol edilmelidir.

Yine aynı şekilde karıştırma görevini yerine getiren mikserin tam gereken sürede işlev görüp görmediği kontrol edilmelidir. Asfaltın ana yapı malzemeleri olan agrega ve bitümün doğru miktarda miksere aktarılıp aktarılmadığı ve agreganın gereken sıcaklıkta kurutulup kurutulmadığının denetimi sürekli olarak yapılmalıdır.

Asfalt yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesinde dikkat edilecek en önemli hususlar:

1-Karışımın doğru miktar malzemelerden yapılması

2-Sıcaklık ayarının en optimum şekilde belirlenmesi

3-Mikserde karışımı yapılacak malzemelerin doğru sıra ve miktarda alınması ve nemden arındırma işleminin hatasız yapılması asfaltın kalitesini etkileyen en önemli hususlardır.

Asfalt Plenti şu kısımlardan oluşur:

1-Soğuk agrega besleme ünitesi,

2-Toz Ayrıştırmaya yardımcı filtre,

3-Taşıyıcı bantlar

4-Mikser.

5-Agrega ve filler elevatörü,

6-Bitüm tartım kantarı,

7-Titreşimli elek,

8-Depolama silosu

9-Drayer

Asfalt malzeme üretilene kadar bazı üretim aşamalarından geçirilir. Asfalt malzeme serime hazır hale getirilene kadar takip edilecek olan bu adımlar ancak önceden belirlenen bir plana göre atıldığında istenen verim elde edilebilecektir.

Asfalt üretiminde kullanılan girdi malzemelerin heterojenliği ve bu malzemelerin işlenmesindeki aşamaların belirli bir sistematiğe sahip oluşu, asfalt üretimine özgü ve gerekli olan bir durumdur. Bu nedenle uzman ve gerekli yeterliliğe sahip olan mühendisler ve kalifiye personel üretimin bütün aşamalarında herhangi bir düzensizlik oluşmaması için sürekli denetim ve gözetim yaparlar. Dolayısıyla bu kontrol ve denetim sürecinin bir sonucu olarak girdi malzemelerin karıştırma koşulları, üretimde kullanılacak agrega veya bitüm malzemesinin kalitesi ve miktar dengesi üretilecek asfaltın kalitesini belirleyecektir.

Soğuk silolar, asfalt imalinde kullanılan agreganın depolanması ve korunabilmesi için kullanılır. Bir sonraki adımda agreganın kurutulması ve mikserde karışım için uygun hale getirilebilmesi için drayer ismi verilen bir kurutucu cihaz kullanılır. Doğru oranda agreganın kurutucuya gönderildiğinden ve miksere aktarıldığından emin olunması gerekir. Kullanılacak agrega drayer yardımıyla ısıtılarak nemden arındırılır. Drayer içerisinde döner kazan şeklinde bir alevli bölge vardır. Kurutma işlemi bu bölge içinde gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri kurutma işleminden sonra ortaya çıkan toz malzemenin sağlıklı bir şekilde birikiminin sağlanmasıdır. Bu birikim ise toz toplayıcı adı verilen cihaz yardımıyla yapılır. Transfer sistemi olarak kullanılan ve sıcaklık korunumu sağlayan elevatörden geçirilen ürünlerin istenen boyutlarda ayrıştırılması için titreşimli elekler kullanılır. Dryerdan, elevatöre oradan da titreşimli eleklere aktarılıp elenen ve istenen sıcaklığa sahip agrega, tartılıp miksere gönderilmeden hemen önce sıcak bekleme bunkeri adı verilen kısımda bekletilir.

Kaliteli asfaltın üretilebilmesi için bitümün doğru bir şekilde depo edilmesi ve karıştırma işleminin yapılacağı miksere iletilmesi gerekir. Asfalt imalinde kullanılacak bitüm malzeme sıcak bitüm tankından aktarılır. Bitüm kantarında istenen miktarda bitüm, pompalar ile miksere transfer edilir ve burada agrega ve sıcak haldeki bitüm, mikser içinde harmanlanır.

Mikserde üretimi yapılan sıcak asfaltın nakliyesi ve depolanması yapılır.

 

-->

Haberler