Satılık Kırma Eleme Tesisi ve Yönetimi

Satılık Kırma Eleme Tesisi ve Yönetimi

Kırma Eleme Tesisi Nedir?

Satılık kırma eleme tesisi, büyük taş ve kayaları küçük parçalara ayıran bir makine türüdür. Kaya kırma, tesislerin ve madenlerin tesviye edilmesi ve yıkanması için kullanılan genel bir terimdir. Özellikle fırından çıkan hammaddeler inşaat ve yol endüstrilerinde kullanılmak üzere dilimlenip kalıplanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında makineler istenilen kapasiteye göre sabit ve mobil kırma tesisleri üretmektedir. Mobil kırma tesisi veya taş kırma tesisi olarak da bilinen bu makineler, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretildiği bir tesistir. Kırma tesisleri çalışma zamanı ve yerine göre farklı niteliklere sahiptir. Sabit ve mobil kırıcılar olarak bilinen bu makineler çalışma saatlerine göre seçilmektedir. Sabit uzun süreli çalışmaya uygundur; mobil kırma tesisleri kısa sürede tamamlanabilecek işlere uygundur. Bunun nedeni ise bir konkasör tesisinin kısa sürede çeşitli lokasyonlara taşınabilmesi ve taşınacağı yere kurulabilmesidir. Farklı kapasitelerde üretim yapabilmek için sabit ve mobil kırıcılar farklı üretim kapasitelerinde yapılabilmektedir. Burada en önemli konu besleyicilerdir. Besleyiciler kaba ve ince olmak üzere iki farklı amaç için yapılmıştır. Ham besleyici, doğrusal profilli apron besleyicidir. Yüksek kaliteli malzemeden yapılmış yükleyici canlı ve çizgilidir.

Kırma Eleme Tesisi İşletmeciliği Nedir?

Kırma eleme tesisi işletmeciliği bu tesisler açısından önemlidir. Kırma eleme tesisinin verimliliğinin ve kalitesinin sağlanabilmesi için kırma tesisinin tasarımı, makine ve ekipman seçimi, kırılan malzemenin jeolojik özellikleri ve yapısının projelendirilmesi, kurulumu ve uygulanması gerekmektedir. Kırma eleme tesisi, inşaat sektöründe madencilik yoluyla elde edilen cevherin işlenerek kırma taş (asfalt, beton, yol malzemeleri vb.) üretilmesi amacıyla kullanılan bir tesistir. Malzeme üretiminin kalite ve maliyetini dengeleyecek bilgi ve tecrübeyi yaratmak kolay değil. Pek çok farklı disiplin (madencilik, makine, inşaat, jeoloji, elektrik-elektronik, ekonomi vb.) ekip halinde çalışmalıdır. İnşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğrudan delinmiş, fırçalanmış ve/veya ekskavatörlerle fırından tesise taşınan malzemeler genellikle üç farklı kırma işleminden geçer.

Ezme, küçültme işleminin ilk adımıdır. Proses için doğru boyutu veya yüzeyi veya amaçlanan kullanım için doğru boyutu sağlamak amacıyla başka bir hammadde/mineralde bulunan çeşitli minerallerden birini serbest bırakmak üzere tasarlanmıştır. Yok etmek için kuvvet uygulanır. Bu kuvvetler çarpma, kesme ve sürtünme, sıkıştırma veya ezilme şeklindedir. Kırma işleminde kullanılan makinelere kırıcı denir. Parçacıklara basınç, darbe ve kesme kuvvetleri uygulayarak parçacıkları daha küçük parçacık boyutlarına indirgeyen mekanik aletlerdir. Kırıcılar özellikle ürün özellikleri, makine maliyetleri, güç tüketimi ve diğer tasarım özellikleri açısından geliştirilme aşamasındadır. Bu nedenle kırma ve eritme işleminde farklı şekil, yapı ve boyutlarda makineler kullanılmaktadır.

Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi

Kırma, eleme ve yıkama tesisi birçok endüstri için önemlidir. İnşaat faaliyetlerinin gelişmesi (beton, çimento, asfalt, kırma taş vb.), mineral hammaddelere olan talebin artması, endüstriyel gelişmenin ve şehirleşmenin hızı bu tesislerin önemini arttırmıştır. Kırma eleme tesisi inşaat sektöründe kırma taş ve madencilik ürünleri üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu tesislerde üretilen malzemelerin kalite ve maliyetini dengelemek, tesisin üretim sürecine ilişkin tecrübe ve bilgi birikimini gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında tesislerde çeşitli meslek gruplarına (makine, madencilik, elektronik, jeoloji, inşaat, yazılım) yönelik ekipmanlar üretilmektedir. Kırma tesisinin verimliliği ve kalitesinin yanı sıra, müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak profesyoneller seçilmeli, kırılacak malzemenin jeolojik ve yapısal özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu aşamada makine ve ekipman seçimini dikkate almanız gerekir. Tasarım kaidesi detaylı olarak tasarlanıp uzman tarafından yapıldıktan sonra sahada montajı gerçekleştirilir.

1. Kırma

Kırma, katı parçacıkların boyutunun ağırlıklı olarak mekanik yollarla küçültülmesi işlemidir ve cevher hazırlama zincirinde önemli bir ilk aşama olarak hizmet eder. Burada büyük taşlar daha küçük, daha kolay yönetilebilir parçalara bölünerek daha sonraki işlemlere hazır hale getirilir. Bu noktada kullanılan kırıcı adı verilen ekipmanlar, taşları daha ince parçalara ayırmak için önemli bir kuvvet uygular. Başlangıçtaki bu boyut küçültme, eleme ve yıkama gibi sonraki aşamalarda daha verimli işleme ve işlemeyi kolaylaştırır. Her biri belirli malzemeleri ve çıktı boyutlarını işlemek üzere tasarlanmış çeşitli kırıcı türleri vardır.

2. Tarama

Eleme, kırmayı takip eder ve ince kırılmış taşları boyutlarına göre ayıran kritik bir adımdır. Bu işlem sayesinde malzemeler farklı büyüklükteki açıklıklara sahip eleklerden geçirilerek benzer büyüklükteki gruplara ayrılır. Amaç, her boyut fraksiyonunun uygun ileri işlemlere tabi tutulmasını veya uygun uygulamayı bulmasını sağlamaktır. Bu ayırma, yıkama aşamasının verimliliğinin optimize edilmesine yardımcı olur ve nihai ürünlerin gerekli spesifikasyonları karşılamasını sağlar. Eleme ekipmanı çok yönlüdür, çeşitli malzeme türlerine uygundur ve işleme tesisinin genel verimliliğinde çok önemli bir rol oynar.

3. Yıkama

İşlemin son aşaması olan yıkama, kırılmış ve elenmiş taşların yüzeylerinde kalan toz, kir veya istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması için temizlenmesini içerir. Bu adım, özellikle saflığın çok önemli olduğu uygulamalarda, hem malzemenin kullanım amacına uygun kalitesinin artırılması hem de çevresel uyumluluk açısından hayati öneme sahiptir. Su, ya eleme işlemiyle birlikte çalışan bir ıslak elek sistemi ya da ayrı bir yıkama ünitesi kullanılarak yıkamada kullanılan birincil ortamdır. Sonuç, satışa veya ileri işlemlere hazır, daha temiz bir üründür. Yıkama sadece taşların estetik çekiciliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda pazar değerini ve çeşitli inşaat ve peyzaj uygulamalarında kullanılabilirliğini de artırır.

Yenilikçi Teknolojide Öncü: Polygonmach

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Bize Ulaşın

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler