Satılık Asfalt Plenti Üretimi

Satılık Asfalt Plenti Üretimi

Asfalt Plenti Nedir?

Asfalt Plenti asfalt üreten karmaşık bir makinedir. POLYGONMACH olarak firmamız müşterilerimizin taleplerine göre istenilen kapasitede ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarımda Asfalt Plenti üretimi yapabilmektedir.

Genellikle yol yapım alanlarında, otoyollarda ve çeşitli otoparklarda kullanılan asfalt plentleri, kolay ve hızlı kurulumu için mobil veya sabit olarak üretilebilmektedir. Sabit asfalt plentleri çoğunlukla şehir dışı bölgelere kurulmaktadır. Mobil Santraller ise yol onarımı gerektiğinde veya asfalt alanlardaki hasarların onarılması durumunda şehre yakın bölgelere kurularak hızlı ve etkili müdahale sağlar. Ancak bu durum bazen hava ve çevre kirliliği endişeleri nedeniyle protestolara da konu olabiliyor. Ancak POLYGONMACH'ın ürettiği asfalt plentleri çevre dostudur ve çevreye en az zararlı gaz salacak şekilde tasarlanmıştır.

Asfalt üretiminde kullanılan girdiler (agrega, bitüm) farklı ekipmanlardan oluşan bu makine sayesinde optimum miktar ve sıcaklıkta bir karıştırıcıda bir araya getirilerek bitüm ilave edilip karıştırılarak son olarak asfalt ürünü elde edilir.

Satılık Asfalt Fabrikasında Üretilen Asfaltın Avantajları

Asfalt, POLYGONMACH olarak üretimini de yaptığımız Asfalt Plentlerinde, bitüm ve agreganın (kum ve çakıl karışımı) belirli ısı oranlarında harmanlanmasıyla üretilmektedir. Düşük maliyeti yol yapımı ve izolasyonu açısından cazip kılmaktadır. Çalışmalar asfaltın gürültüyü 5 dB(A)'ya kadar azalttığını göstermiştir. Aynı alanda kullanılabilecek diğer malzemelerle karşılaştırıldığında asfalt üretiminde daha az enerji tüketilmektedir. Ayrıca asfalt yollar tekerleklerin yol ile sürtünmesini azaltarak yakıt tüketimini azaltır.

Asfaltın en önemli ayırt edici özelliği ısıtıldığında yumuşayıp akışkan hale gelmesi, soğuduğunda tekrar sertleşmesidir. Normal hava sıcaklıklarında katı gibi davranır. Ancak ısıtılarak akışkan hale getirilebilir, bu da yol yapımını kolaylaştırır. Esnekliği sayesinde basıncı emer, yani kırılmak yerine esnek bir biçimde hareket eder ve bu sayede kendini onarabilir.
Asfalt kaplamanın ekonomik, dayanıklı, az bakım gerektiren ve çevre dostu olduğunu unutmayın.

Asfalt betona göre yarı sürede ve çok daha az maliyetle döşenebilir ve betona göre bazı avantajları vardır. Bunlar:
Asfaltta çatlaklar oluştuğunda çok daha ucuza onarılabilir.
Isının asfalt yüzeyi tarafından emilmesi ve hapsedilmesi sayesinde kar ve buz, betona kıyasla çok daha kısa sürede erir.

Tuz kullanımı betonu deforme etse de asfaltı bozmaz.

Betonla karşılaştırıldığında asfalt çevre dostu bir malzemedir. Çünkü asfaltın geri dönüşümü mümkün iken betonda bu durum söz konusu değildir.

Beton gibi pul pul dökülürken asfalt malzemesinde durum böyle değildir ve asfaltın çatlama olasılığı çok daha azdır.

Kaliteli Asfalt Malzemesi Üretim Aşamaları

Bir asfalt plentinde istenilen kalitede ürün elde edebilmek için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Fabrikalarda çok sayıda elektronik alet ve cihaz bulunmaktadır. Bu nedenle kaliteli asfalt ürünü elde edebilmek için öncelikle bu cihazların kalibrasyonuna azami dikkat gösterilmelidir.

POLYGONMACH olarak imalatını yaptığımız Asfalt Plentleri en kaliteli ekipmanlarla donatılmış olup, müşterilerimize bu ekipmanların kullanımı ve kalibrasyonu konusunda gerekli teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

Özellikle asfalt tartım kantarlarının doğru ölçüm yapıp yapmadığı; Isıtıcıların gerekli miktarda ısıyı sağladığından emin olmak için kalibrasyon ayarları, rutin bakım ve kontroller sürekli yapılmalıdır.

Aynı şekilde karıştırma görevini yapan mikserin de istenilen sürede çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Asfaltın ana yapı malzemesi olan agrega ve bitümün doğru miktarda miksere aktarılıp aktarılmadığı ve agreganın istenilen sıcaklıkta kurutulup kurutulmadığı sürekli kontrol edilmelidir.

Asfalt yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar:

1-Doğru miktarda malzemeyle karışım yapmak

2-Sıcaklık ayarının en optimum şekilde belirlenmesi

3- Mikserde karıştırılacak malzemelerin doğru sıra ve miktarda alınması ve nem alma işleminin hatasız yapılması asfaltın kalitesini etkileyen en önemli hususlardır.

Asfalt Plenti aşağıdaki parçalardan oluşur:

Soğuk Agrega Besleme Ünitesi:

Bir asfalt plentindeki soğuk agrega besleme ünitesi, farklı boyutlardaki agregaların bitümle birleştirilmeden önce depolanmasından ve oranlanmasından sorumlu çok önemli bir bileşendir. Tipik olarak çeşitli boyutlardaki agregalar için birden fazla bölmeden oluşur ve asfalt üretim sürecinin sonraki aşamalarına doğru ve kontrollü besleme yapılmasına olanak tanır. Soğuk agrega besleme ünitesi, asfalt karışımını üretmek için bitümle karıştırılmadan önce kurutulup gerekli sıcaklığa ısıtıldığı kurutucu tamburuna agregaların tutarlı bir şekilde beslenmesini sağlar.

Toz Ayırıcı Yardımcı Filtre:

Asfalt plentindeki toz ayırıcı yardımcı filtresi, üretim süreci sırasında oluşan egzoz gazlarından toz ve ince parçacıklar gibi partikül maddeleri yakalamak ve ayırmak için tasarlanmış toz kontrol sisteminin bir parçasıdır. Bu filtre, toz emisyonlarının önlenmesi ve çevre düzenlemelerine uyumun sağlanması yoluyla hava kalitesinin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Toz ayırıcı yardımcı filtresi, egzoz gazlarındaki kirleticileri gidererek hava kirliliğinin azaltılmasına ve tesis operasyonlarının çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye yardımcı olur.

Konveyör Bantları:

Konveyör bantlar, bir asfalt fabrikasında agregaların, dolgu malzemelerinin, geri dönüştürülmüş asfalt kaplamanın (RAP) ve diğer malzemelerin üretim sürecinin farklı aşamaları arasında taşınmasında kullanılan temel bileşenlerdir. Bu bantlar ağır yükleri kaldıracak ve tesis genelinde malzemelerin sürekli akışını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Konveyör bantları eğimli veya yatay gibi çeşitli konfigürasyonlara sahiptir ve özel malzeme taşıma gereksinimlerine uyacak şekilde farklı tipte bant yüzeyleriyle donatılmıştır. Asfalt plentinin sorunsuz çalışmasını ve üretkenliğini sağlamak için konveyör bantlarının uygun şekilde bakımı ve izlenmesi çok önemlidir.

Mikser:

Bir asfalt plentindeki karıştırıcı, nihai asfalt karışımını üretmek için ısıtılmış agregaların ve bitümün harmanlandığı önemli bir bileşendir. Üretim gereksinimlerine bağlı olarak kesikli karıştırıcılar veya sürekli karıştırıcılar gibi çeşitli tipte karıştırıcılar kullanılmaktadır. Mikser, kalite ve performans standartlarını karşılayan homojen ve tutarlı bir asfalt karışımı elde etmek için malzemelerin iyice karıştırılmasını sağlar. Asfalt karışımının sıcaklığı, derecesi ve genel kalitesi de dahil olmak üzere nihai özelliklerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar.

Agrega ve Dolgu Elevatörü:

Bir asfalt plentindeki agrega ve dolgu elevatörü, agregaların, dolgu malzemelerinin ve diğer granüler maddelerin daha sonraki işlemler için soğuk agrega besleme ünitesinden kurutucu tamburuna veya karıştırıcıya kaldırılması ve aktarılmasından sorumludur. Bu asansör, asfalt üretim sürecinin sonraki aşamalarına sürekli ve verimli bir şekilde malzeme tedarikini sağlayarak kesintisiz çalışmayı ve bileşenlerin optimum şekilde karıştırılmasını kolaylaştırır. Asansör, çeşitli malzeme türlerini taşımak ve iyi oranlı bir asfalt karışımı elde etmek için tutarlı bir akışı sürdürmek üzere tasarlanmıştır.

Tüm Tartım Terazileri:

Bir asfalt plentindeki tüm tartım terazileri, asfalt karışımının agrega, dolgu malzemeleri, bitüm ve katkı maddeleri gibi farklı bileşenlerini doğru bir şekilde ölçmek ve orantılamak için kullanılan hassas aletlerdir. Bu teraziler, karışım tasarımı gereksinimlerine göre malzemelerin hassas ve tutarlı bir şekilde harmanlanmasını sağlamak için tesisin kontrol sistemine entegre edilmiştir. Tüm tartım terazileri, her bir bileşenin doğru oranlarının eklenmesini sağlayarak asfalt karışımının kalitesinin kontrol edilmesinde kritik bir rol oynar ve tekdüze ve yüksek kaliteli nihai ürünün üretilmesine katkıda bulunur.

Titreşimli elek:

Bir asfalt plentindeki titreşimli elek veya çalkalayıcı elek olarak da bilinen titreşimli elek, agregaları boyutuna göre ayırmak ve sınıflandırmak için kullanılan eleme sisteminin hayati bir bileşenidir. Malzemeleri verimli bir şekilde çeşitli parçalara ayırmak için farklı büyüklükte açıklıklara sahip birden fazla döşeme veya katmandan oluşur. Titreşimli elek, büyük boyutlu parçacıkların uzaklaştırılmasına, agregaların derecelendirilmesinin kontrol edilmesine ve asfalt karışımının homojenliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Titreşimli elek, agregaları etkili bir şekilde eleyerek, nihai asfalt karışımında istenen kalite ve tutarlılığın elde edilmesine katkıda bulunur ve kaplamalı yüzeylerin optimum performansını ve dayanıklılığını destekler.

Depolama Silosu:

Depolama silosu, asfalt tesislerinde agrega, dolgu malzemeleri ve geri kazanılmış asfalt kaplama (RAP) gibi çeşitli malzemelerin üretim sürecinde kullanılmadan önce depolanması için kullanılan bir yapıdır. Bu silolar genellikle farklı tür ve boyutlardaki malzemeleri ayrı ayrı depolamak için birden fazla bölmeyle donatılmıştır. Depolama siloları, tesise sürekli ve kontrollü malzeme tedarikinin sağlanmasına yardımcı olarak dökme malzemelerin verimli ve düzenli bir şekilde depolanmasına olanak tanır. Depolama silolarının tasarımı ve kapasitesi asfalt plentinin üretim gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Malzeme ayrışmasını önlemek, malzeme kalitesini sağlamak ve tesis operasyonlarını optimize etmek için depolama silolarının uygun bakımı ve izlenmesi çok önemlidir.

Kurutma makinesi:

Bir asfalt plentinde kurutma tamburu veya kurutucu tamburu olarak da bilinen kurutucu, asfalt karışımlarının üretiminde kullanılan agregaların kurutulmasından ve ısıtılmasından sorumlu kritik bir bileşendir. Agregalar kurutma tamburuna beslenir ve burada ısıya ve hava akışına maruz bırakılarak nemin uzaklaştırılması ve bitümle karıştırılmadan önce gerekli sıcaklığa ulaşması sağlanır. Kurutulmuş agregalar, agregalar ile bağlayıcı arasında uygun yapışmayı teşvik ederek asfalt karışımının kalitesini ve performansını sağlamak için çok önemlidir. Kurutucunun tasarımı ve verimliliği, asfalt plentinin genel üretkenliği ve kalitesinde önemli bir rol oynar ve bu da onu asfalt üretim sürecinin önemli bir bileşeni haline getirir.

Asfalt malzemesi üretilinceye kadar bazı üretim aşamalarından geçirilir. Asfalt malzemesi serime hazır hale gelinceye kadar takip edilecek bu adımlar ancak önceden belirlenmiş bir plana göre atıldığında gerçekleştirilebilir.

Asfalt üretiminde kullanılan girdi malzemelerinin heterojenliği ve bu malzemelerin işlenmesindeki aşamaların sistematikliği asfalt üretimi için özel ve gerekli koşullardır. Bu nedenle konusunda uzman ve gerekli niteliklere sahip mühendisler ve kalifiye personel, üretimin her aşamasında herhangi bir usulsüzlüğün önlenmesi için sürekli denetim ve gözetim yapmaktadır. Dolayısıyla bu kontrol ve muayene işlemi sonucunda girdi malzemelerinin karışım koşulları, üretimde kullanılacak agrega veya bitüm malzemesinin kalitesi ve miktar dengesi üretilecek asfaltın kalitesini belirleyecektir.

Asfalt üretiminde kullanılan agreganın depolanması ve korunması amacıyla soğuk silolar kullanılmaktadır. Bir sonraki aşamada agreganın kurutulması ve mikserde karıştırılmaya uygun hale getirilmesi için kurutucu adı verilen bir kurutma cihazı kullanılır. Doğru miktarda agreganın kurutucuya gönderilip miksere aktarılmasının sağlanması gerekir. Kullanılacak agrega kurutucu yardımıyla ısıtılır ve nemi alınır. Kurutucunun içerisinde döner kazan şeklinde bir alevlenme bölgesi bulunmaktadır. Kurutma işlemi bu bölgede gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri kurutma işlemi sonrasında ortaya çıkan toz malzemenin sağlıklı bir şekilde birikmesinin sağlanmasıdır. Bu birikim toz toplayıcı adı verilen bir cihaz yardımıyla yapılır. Titreşimli elekler, transfer sistemi olarak kullanılan ve sıcaklık koruması sağlayan elevatörden geçirilen ürünlerin istenilen ebatlarda ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Kurutucudan elevatöre ve oradan da titreşimli eleklere aktarılarak elenen ve istenilen sıcaklığa gelen agrega, tartılmadan hemen önce sıcak bekleme bunkeri adı verilen bölümde bekletilerek miksere gönderilir.

Kaliteli asfalt üretebilmek için bitümün doğru şekilde depolanması ve karıştırma işleminin yapılacağı miksere aktarılması gerekmektedir. Asfalt üretiminde kullanılacak bitüm malzemesi sıcak bitüm tankından aktarılır. Bitüm kantarında istenilen miktarda bitüm pompalar vasıtasıyla miksere aktarılır ve burada agrega ile sıcak bitüm mikserde harmanlanır.
Mikserde üretilen sıcak asfalt nakledilir ve depolanır.

 

Yenilikçi Teknolojide Öncü: Polygonmach

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Bize Ulaşın

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler