Konveyör Bant Sistemi nedir?

Konveyör Bant Sistemi nedir?

Konveyör Bant Sistemi

Konveyör bant mekanizması ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınmasında insan gücünü en aza indiren sistemdir. Konveyör bantlar, malzemelerin uzun mesafelere yatay veya eğimli olarak ve hareketli bantlar üzerinde taşınmasında kullanılan çok önemli transfer araçlarıdır.
Tonlarca malzemenin kısa sürede bir yerden başka bir yere taşınması gerekiyorsa bantlı konveyör taşıma sisteminin kullanılması kaçınılmazdır. Konveyör bant sistemleri sanayi sektöründen havalimanlarına kadar birçok alanda kullanıldığı gibi malzemelerin bir yerden başka bir yere taşınması, boşaltılması, depolanması veya depodan alınması gibi süreçlerde de kullanılmaktadır.
Bu nedenle günümüzde madenlerde, demir-çelik fabrikalarında, termik santrallerde, cevher, kömür, kireç, sinter vb. malzemelerin transferinde ana konveyör sistemi bantlı konveyörlerdir. Bu konveyörler ile hem kuru hem de yaş malzemelerin taşınmasının yanı sıra kül, un, kum gibi küçük taneli malzemelerin ve tarım ürünleri gibi taneli malzemelerin taşınması da mümkündür. Kömür, taş gibi çok parçalı malzemelerin taşınması da mümkündür.
Eğimli taşıma sisteminin gerektirdiği durumlarda eğim 20 dereceyi geçmemelidir. Normal konveyör bant sistemleri -20 ila 125 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışır. Ancak özel olarak geliştirilmiş bantlar kullanılarak bandın dayanım sıcaklığı 170 dereceye kadar arttırılabilmektedir. Konveyörlerin taşıma mesafesi 1 metreden 1000 m'ye kadardır. Bant genişlikleri 300mm’den 3000mm’ye kadar olabilmektedir. Daha uzak mesafelere de taşınması mümkündür. Ancak bu özel çözümler gerektirir. Günümüzde özel olarak tasarlanmış yaklaşık 100 km uzunluğa sahip bant sistemleri bulunmaktadır.
İki adet döner tambur kullanılarak çalışan konveyör bant sistemleri istenilen uzunluğa göre çok sayıda kanca, dişli, kova ve kauçuk banttan oluşabilmektedir.
Konveyör bant sistemleri işletmelerin ihtiyaçlarına göre hareketli veya sabit olarak üretilmektedir. Mobil konveyör bant sistemi tekerlekli şase üzerine monte edilerek istenilen yere kolaylıkla taşınabilmektedir. Ayrıca kurulacakları yerin zemin eğimine göre ayarlanabilir mekanizmaya sahiptirler.

Konveyör Bantların Tarihçesi:

Konveyör bant sistemlerinin ilk ortaya çıkışından günümüzde çok amaçlı olarak kullanılabilir hale gelmesi temel olarak bant sisteminde kullanılan bant malzemesinin daha kaliteli hale gelmesiyle ilgilidir.
Bantlı konveyörlerin 1830’lu yıllardaki sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle bant kalitesinin artması ve üçlü ruloların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kamyonlarla karşılaştırıldığında konveyör bant sistemleriyle malzeme taşımanın maliyetinin kamyonla taşımaya göre on kat daha ucuz olduğu görülmektedir.
Konveyör bantların malzemesi kumaş, kauçuk, deri, metal veya termoplastik olabilir. Öte yandan bant ölçüleri ve bandın tartabileceği ağırlık da oldukça önemlidir.

Konveyör Bant Sistemlerinin Avantajları:

Konveyör konveyör bant sistemleri; Düşük maliyetleri, kullanım kolaylıkları, geniş kullanım alanları ile rakipsiz taşıma mekanizmalarıdır. Konveyör konveyör bantlarının faydaları:
- Yüksek miktarda malzeme taşınması,
- Daha az enerji tüketimi,
- Düşük yatırım ve bakım maliyeti,
- Kullanım kolaylığı,
- İşgücü tasarrufu ve yüksek verimlilik
Sonuç olarak;
Konveyör bantlar, kamyonlara kıyasla daha yüksek bir ön yatırım gerektirir ancak aynı zamanda uzun vadede daha ekonomiktir. Bunun nedeni kamyon ve kovaların düzenli bakım ve yedek parça temini sayesinde konveyör sistemlerine göre nispeten daha kısa ekonomik ömre sahip olmasıdır.
Konveyör Taşıma Sistemleri, kamyon vb. taşıma araç filosuna göre aşağıdaki nedenlerden dolayı daha ekonomik ve verimlidir:
1. Çalışma alanının tamamında istenilen yere kadar döşenebilir. Çünkü madenler ve taş ocakları çoğu zaman araçların güvenli hareketini kısıtlayan zorlu koşullara sahiptir.
2. Konveyör bantlar fosil yakıt tüketen kamyonlara göre daha çevre dostudur. Ayrıca kamyonlara kıyasla daha az gürültü ve toz kirliliği yayarlar.
3. Konveyör bantlı taşıma sistemleri kamyon vb. taşıma araçlarına göre daha ekonomik ve verimlidir. Bakım, işçilik ve işletme maliyetleri daha düşüktür.
4. Konveyör bant sistemleri daha güvenlidir
5. Konveyör bant sürekli çalışır durumda olduğundan çalışma sırasında çok daha az işçiye ihtiyaç duyulur, bu da iş kazalarının büyük ölçüde önüne geçer.
Konveyör Bant Sisteminin Yapısı
Bu taşıma sistemleri temel olarak iki tambur arasında sürekli hareket halinde olan, makaralarla donatılmış bir banttan oluşur.

Konveyör Bant Sistemlerinin Ana Elemanları:

-Taşıma bandı
-Rulo,
-Tahrik tahriki,
-Kuyruk tamburu,
-Şasi,
-Bunker yükleme,
-Dump shot,
-Gerilim ekipmanları,
-Kazıyıcı montajı,
Taşıma bandı

İdeal bir konveyör bandının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

-Yüksek gerilime ve ağırlığa dayanıklı,
-Fazla germeyin,
- Neme dayanıklı özelliği,
-Tamburların sarım hareketine karşı direnç,
- Aşındırıcı maddelere karşı dayanıklılık ve uzun ömür,
-Özel durumlarda aşırı sıcağa, soğuğa, iklim faktörlerine, yağa, oksidasyona, ozona vb. karşı dayanıklılık.

Rulo

Ruloların iki işlevi vardır:
1- Bandın dönüşünü kolaylaştırmak için,
2-Gerekirse bandı oluk haline getirmek.
Malzemenin taşındığı rulolara "taşıyıcı rulolar", alt kısmında sadece boş bandı taşıyan makaralara ise "dönüş ruloları" denir.

Davul

Bantlı konveyörlerde bandı hareket ettiren elemanlar makaralar ve tamburlardır. Konveyör bant sistemlerinde tahrik tamburu ve kuyruk tamburu olmak üzere iki tip tambur kullanılmaktadır. Motordan aldığı dönme hareketi ile bandın hareketini ve dolayısıyla malzemenin transferini sağlayan tambura "tahrik tamburu" adı verilmektedir. Kayışın gerginliğini ayarlamak için kuyruk tamburları kullanılır.

Şasi

Konveyörün tüm ekipmanları bir şase üzerine yerleştirilmiştir.
yükleme hunisi
Malzemenin bantlı konveyörlere düzgün ve orantılı olarak yüklenmesi gerekmektedir. Böylece bant üzerinde boş veya aşırı yüklü alanlar oluşmayacak, kapasite kaybı ve bant dışına malzeme dökülmesi söz konusu olmayacaktır.

Bunker boşaltma

Bant üzerinde taşınan malzemenin banttan boşaltım sahasındaki başka bir alana aktarılması gerekmektedir. Bunun için boşaltma bunkerinden yararlanılır.

Temizleme şeması

Bant üzerinde taşınan malzeme ıslak ve yapışkan ise bu malzeme banttan ayrılmayacak ve dönüş yolundaki tambur, silindirler ve çalışma ekipmanlarına zarar verecektir. Bu nedenle bu tip bantlara yapışan malzemenin taşınması sırasında bant kenarlarından dökülen malzemenin dönüş yoluna düşmesini önlemek için taşıyıcı ruloların alt kısmına sac levha konulmalıdır.

Yenilikçi Teknolojide Öncü: Polygonmach

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Bize Ulaşın

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler