Güçlü ve Etkin Kırıcılar Satışta: Hemen Keşfedin!

Guclu_ve_Etkin_KYrYcYlar_SatYYta_Hemen_KeYfedin.webp
22.12.2022

PRİMER DARBELİ KIRICI

Genellikle birinci kırıcı olarak kullanılan, orta sertlikte ve aşındırıcılığı az olan büyük boyutlardaki taş cinslerinin primer darbeli kısımda küçültmesini sağlayan ve kübik oranı çok yüksek olan kırıcıdır. Pandül ile palet araları ayarlanarak istenilen boyutlarda ürün alımı sağlanır.

Aşındırıcılığı daha az ve çok sert olmayan malzemelerin kırılmasında daha küçük boyutlarda küçültülmüş ürünler elde edilebilir. Bu kırıcılar kırma eleme tesislerinde birincil kırma aşamasında tercih edilirler. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şaseli olacak şekilde üretilebilirler.

Primer darbeli kırıcı üç temel parçadan oluşur. Rotor, sabit alt gövde ve açılıp kapanabilir üst gövde. Üst gövde rotoru ve iç parçaları açığa çıkaracak kadar hidrolik mekanizmanın yardımıyla alt gövdeye sabitlenmiş bir mafsal etrafında dönerek açılır.

Alt gövde ana şaseye sabitlenir. Alt gövdenin görevi rotoru taşımaktır. Ayrıca üst gövde, giriş oluğu ve bakım vinci mekanizması alt gövdeye montajlıdır.

Üst gövdede ürün boyutlarını ayarlamayı sağlayan iki pandül sistemi ve bu bunlara bağlı ayar mekanizmaları vardır. Ayrıca rotor tarafı kırma plakalarıyla kaplıdır.

Pandüller iki kademeli bir kırma işlemi gerçekleştirebilmeyi sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Gövdeye üst kenarlarından sabit mafsallı şekilde bağlıdır ve alt kenarları ayar saplamaları ile tutulur.

Paletlerde yüksek miktarda kinetik enerji oluşturmak için rotora tahrik verilir. Bu enerjiyle malzemeye çok güçlü darbeler uygulanır. Darbenin etkisi ile malzeme kırma plakalarına çarpar ve kırma işlemi gerçekleştirilir. Malzeme ilk pandül sistemine bağlı kırma plakaları ile rotor paletleri arasındaki en dar mesafeden geçebilecek kadar küçültülür. Bu sayede ilk kademede belli bir boyuta kadar küçültülen malzeme ikinci kademeye geçer. Burada da aynı işlemler yenilenir ve ortaya çıkan ürün boşaltma oluğuna geçer.

Pandül

Alt ve üst olarak iki ayrı pandül sistemi bulunur. Kırma işleminin birinci kademesinde üst pandül, ikinci kademesinde ise alt pandül görev alır. İstenen ürün boyutuna göre pandül açıklığı, hidrolik silindirler vasıtasıyla kolay ve güvenli şekilde ayarlanabilir.

Palet

Kırılmaya karşı yüksek dirence sahiptir. Kamalarla rotor gövdesine sıkı bir şekilde monte edilir. Bir taraftan da karşı palet tutucularla sabitlenir.

Astarlar

Aşınmaya karşı çok dirençli hardox ya da alaşımlı çelik dökümden imal edilir. Parçalı olarak üretilmeleri kolayca değiştirilebilmelerine olanak sağlar ve cıvatalar yardımı ile gövdeye sabitlenirler.

Gövde

Uzun ömürlüdür, yüksek dayanıma sahiptir ve kaynaklı tasarımlıdır. Alt ve üst gövde olarak adlandırılan iki temel kısma sahiptir. Alt gövde sabittir, üst gövde ise açılıp kapanabilir. Hidrolik silindirlerle bu açma kapama işlem gerçekleştirilir. Ayar işleminin kontrolünü sağlamak ve aşınma parçalarının durumuna bakmak için gövdenin iki tarafında da bulunan gözetleme kapakları kullanır.

SEKONDER DARBELİ KIRICI

Tesiste 2. Kırıcı olarak kullanılır.

Sekonder Darbeli Kırıcılar, kireçtaşı, dolomit, granit ve bazalt gibi orta ve yüksek sertlikteki malzemeleri asfalt ve beton agregası iriliğine küçültebilir. Primer kırıcıdan gelen büyük boyuttaki malzeme doğrudan beslenebilir. Yüksek küçültme oranı sağlar. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şasili, ön elekli veya ön beslemeli olacak şekilde üretilebilirler.

Üç ana parçadan oluşur. Rotor, sabit alt gövde ve açılıp kapanabilir üst gövde. Üst gövde rotoru ve iç parçaları açığa çıkaracak kadar hidrolik mekanizmanın yardımıyla alt gövdeye sabitlenmiş bir mafsal etrafında dönerek açılır.

Rotora verilen hareket sonucunda paletlerde yüksek miktarda kinetik enerji oluşur. Bu enerjiyle makineye beslenen malzemeye çok güçlü darbeler uygulanır. Bu darbe ile malzeme kırma plakalarına çarpar ve kırılır. Malzeme ilk kırma kademesinde rotor paletleriyle öğütücüler arasındaki mesafeden geçebilecek kadar küçültülür. Ardından ikinci ve üçüncü kırma kademelerinde rotor paletleriyle çene mekanizması arasındaki mesafeden geçecek kadar küçültülerek boşaltma oluğuna geçer.

TERSİYER KIRICI

Tesiste 3. Kırıcı olarak kullanılır.

Yüksek rotor devri sayesinde kum elde etmenini yanında kum içerisindeki beton santrallerinin ihtiyacı olan ince malzeme oranını da karşılamaktadır. Yerine göre madenin sertliği ve beslenme boyutuna bakılarak sekonder kırıcı olarak da kullanılabilir. Asfalt ve beton üretimi için gerekli olan oldukça ince boyutta agrega üretimi gerçekleştirir. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şasili olacak şekilde üretilebilirler.

Besleme ağzından çıkış ağzına doğru, pandül astarlarıyla rotor paletleri arasındaki mesafe gittikçe daralır.

PRİMER ÇENELİ KIRICI

Her sertlikteki malzemeyi kırabilmek üzere geliştirilmiştir ve düşük işletme giderleri ve kolay bakım imkânları sayesinde çok tercih edilen bir kırıcı çeşididir. Tesisin yerleşimine göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şaseli olacak şekilde üretilebilirler.

Genellikle Primer kademede kullanılsa da Sekonder modelleri de ikincil kırma işleminde tercih edilmektedir.

Çeneli kırıcılar, beslenen malzemeye yüksek basınç uygulayarak taşların kırılmasını sağlarlar. Bu mekanik basıncı hareketli çenenin eliptik hareketi ve sabit çeneyle arasındaki daralan açı sağlar. Beslenen malzeme, bu eliptik hareket ile kavranır ve sabit çeneyle hareketli çene arasında sıkıştırılır. Yüksek volan hızı, en uygun çene kavrama açısı ve pitman ile arka blok arasındaki özel olarak tasarlanmış geometri, bu mekanik basıncın kontrollü şekilde maksimum seviyede uygulanmasını sağlar.

KONİK KIRICI

Konik kırıcılar; granit, bazalt ve andezit gibi sert ve aşındırıcı, dere ve ocak malzemelerini kırmak için tasarlanmıştır. Sekonder ve tersiyer kırıcı olarak kullanılmaktadır.

Konik kırıcıların çalışma prensibi; malzemeleri sıkıştırma, kesme ve bükme etkisiyle kırmaktır. Malzemeyi sıkıştırarak kırdıkları için düşük toz ve aşınma oranları sunmaktadır.

Uzun ömürlü aşınma parçaları sayesinde kırma işlemi daha uzun ömürlü olmaktadır. Gelişmiş kırıcı odası tasarımı sayesinde parçalar üzerinde daha az aşınma ile yüksek üretkenlik sağlar. Kırıcı odasının ayarlanabilir olması, istenilen boyutta malzeme almayı mümkün kılar.

Dik Milli Kırıcılar

Orta irilikteki sert ve aşındırıcı her türlü malzemeyi kırarak kum ve mıcır elde etmek için kullanılan kum oranı ve kübiklik oranı yüksek kırıcılardır. Kırma işlemi, kırıcının besleme haznesiyle beslenen malzemenin yüksek devirle dönen rotor vasıtasıyla yüksek hızla kırma haznesindeki taş astara fırlatması ile gerçekleşir. Kırıcının taşı taşa çarptırarak kırma işleminin gerçekleşmesi nedeni ile yedek parça sarfiyatı oldukça ekonomiktir ve düşük maliyetli bir kırıcı tipidir.

Dik Milli Darbeli Kırıcılar kırma eleme prosesinin son aşamasında tercih edilir. Yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Sulu, nemli ve yapışkan malzemelerin kırılabilmesi görevini başarıyla gerçekleştirebilir. Üstelik beslenen bu tür malzemeler, yüksek devirde dönen rotorla çarpıştığında ortaya çıkan kinetik enerjiyle bünyesindeki suyun bir miktarından kurtulur.

Dolayısıyla çıkan malzeme nispeten daha kurudur. Bu avantajları sayesinde, beton ve asfalt üretimi için gerekli olan kum, mıcır ve çakıl üretiminde kullanılmak üzere daha fazla talep görmektedir. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit kızak şasili veya ön beslemeli olacak şekilde üretilebilir.

KAPALI ROTOR

Kapalı rotor tip Dik milli kırıcılar tüm taş tipleri ve yüksek aşındırıcı malzemelerin kırılması için tercih edilir. Rotorun iç yüzleri döküm astarla kaplıdır. Çıkış ağızlarında ise aşınmaya karşı yüksek dayanım gösteren ve kolay değiştirilebilir elmaslar bulunur.

“Rock on Rock” yani taşı taşa çarptırma prensibiyle çalışır. Dairesel oluktan beslenen malzeme, çok yüksek devirde dönen rotorun merkezindeki dağıtıcı astarın üzerine düşer. Rotordaki yüksek devirli dönme hareketi sayesinde içerisine düşen malzemeye çok güçlü bir santrifüj kuvveti uygulanır.

Bu sayede yüksek miktarda kinetik enerjiye sahip olan malzeme, 60 ila 80 m/sn gibi oldukça yüksek hızlarla kırma odasına nakledilir. Bu kırma odasında üst gövdenin şelale pencerelerinden dökülen malzemelerle çarpışır ve sahip olduğu kinetik enerji burada çarpma kuvvetine dönüşerek boyut küçültme işlemi gerçekleşmiş olur.

AÇIK ROTOR

Açık rotor tip Dik milli kırıcılar hafif ile orta aşındırıcı malzemelerin kırılması için tercih edilir.

Üst kısmı açık olan rotor ve bu rotorun çevresinde stonebox yerine, belirli bir açıda ve mesafede sabitlenmiş, üzeri çelik döküm astarlarla kaplı anvil seti bulunur.

Beslenen malzeme, makineye besleme tüpüyle girer ve rotorun merkezindeki dağıtıcı astarın üzerine düşer ve kırıcı paletlere ulaştırılır. Paletler malzemeyi ivmelendirerek anvile doğru savurur. Malzeme anvile çarparak kırılır ve boşaltma oluğuna düşer.

 

Yenilikçi Teknolojide Öncü: Polygonmach

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Bize Ulaşın

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler