Asfalt Üretimi Nasıl Yapılır?

Asfalt Üretimi Nasıl Yapılır?

Asfalt Üretimi

Asfalt üretim tesislerinin çalışma alanına olan mesafesi ne kadar kısa olursa, üretim ve işin tamamlanması da o kadar hızlı olur.
Asfalt tesisleri üç tiptir: Toplu tesisler, Tamburlu karışım (sürekli karışım) tesisleri ve Entegre asfalt tesisleri. Her üç tip de sabit ve hareketli olarak üretilebilmektedir.

1-Toplu Tip Asfalt Plenti:

Dünyada en çok kullanılan bitkidir. Bu tip tesislerde kaliteli üretim yapılabilmektedir. Bir üretim sürecinde tüm bileşenler istenilen özelliklere göre ayrı ayrı tartıldıktan sonra üretim sürecine dahil edilir ve her üretim periyodu yaklaşık 40-50 saniyede tamamlanır. Bu tür tesislerde üretim miktarı tamburlu karışım tesislerine göre daha düşüktür.

2-Tamburlu karışım (sürekli karışım) asfalt plenti:

Bu tip tesislerde, kesikli tesislerden farklı olarak, agrega kurutucudan çıkarken içine bitüm ve diğer katkı maddeleri eklenir. Mikser bulunmadığı için kesikli tip tesislerde olduğu gibi bekleme süreleri (karıştırma, mikser kapağının açılıp kapanması, malzeme boşaltma vb.) oluşmaz. Bu nedenle üretim miktarları kesikli tip tesislere göre daha yüksektir.

3-Entegre asfalt plenti:

Kırma-eleme sistemine sahip kompakt tesislerdir. Klasik tesislerde kırılmış ve ayrılmış agregalar kullanılırken, kompakt tesislerde asfalt plentinde kırma-eleme işlemi yapılmaktadır.

Asfalt Plenti ve Asfalt Üretim Aşamalarındaki Modüller

Asfalt tesisleri; Besleme siloları, konveyör bantlar, kurutucu, otomatik kantar, mikser ve yükleyici modüllerinden oluşur.

Besleme siloları:

Bir asfalt plentinde besleme siloları üretim sürecinde çok önemli bir rol oynar. Bu silolar agrega, dolgu malzemeleri ve bazen de geri dönüştürülmüş asfalt kaplama (RAP) gibi çeşitli hammaddeleri depolamak için kullanılır. Asfalt karışımının üretimi sırasında hassas bir karışımın elde edilmesini sağlamak için agregalar tipik olarak boyut ve türe göre silolar içindeki farklı bölmelerde depolanır. Besleme siloları, karıştırma ünitesine sürekli ve tutarlı bir akış sağlamak amacıyla malzemelerin kontrollü boşaltılmasına yönelik sistemlerle donatılmıştır. Malzeme ayrışmasını önlemek, uygun malzeme akışını sağlamak ve sonuçta yüksek kaliteli asfalt karışımları üretmek için besleme silolarının uygun bakımı ve izlenmesi çok önemlidir. Besleme silolarının tasarımı ve kapasitesi, bir asfalt plentinin genel verimliliği ve üretkenliği açısından önemli hususlardır ve bu da onları asfalt üretiminde kritik bir bileşen haline getirir.

Konveyör Bantları:

Konveyör bantlar, asfalt üretim sürecinin temel bir bileşenidir ve çeşitli malzemelerin tesis içinde hareketini kolaylaştırır. Bu bantlar agregaları, dolgu malzemelerini, RAP'yi (geri dönüştürülmüş asfalt kaplama) ve diğer bileşenleri tesisin bir kısmından diğerine taşımak için kullanılır. Konveyör bantlar ağır yükleri taşıyacak şekilde tasarlanmıştır ve malzeme akışının hızını ve yönünü kontrol edecek mekanizmalarla donatılmıştır. Malzemelerin karıştırma ünitesine doğru zamanda ve doğru oranlarda iletilmesiyle sürekli ve verimli bir çalışmanın sağlanmasında kilit rol oynarlar. Konveyör bantlarının uygun şekilde bakımı, aksama sürelerini önlemek ve asfalt plentinin düzgün çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Asfalt plentlerinde, malzemeleri yükseltilmiş bileşenlere aktarmak için eğimli bantlar veya dökme malzemeleri taşımak için oluklu bantlar gibi özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli tipte konveyör bantları kullanılmaktadır. Genel olarak konveyör bantlar, üretim prosesinin optimize edilmesi ve asfalt plentinin genel verimliliğinin artırılması açısından vazgeçilmezdir.

Kurutma makinesi:

Bir asfalt plentindeki kurutucu tamburu, asfalt karışımında kullanılan agregaların kurutulmasından ve ısıtılmasından sorumlu kritik bir bileşendir. Çakıl, kum veya taş gibi agregalar, gerekli sıcaklığa ısıtıldıkları kurutucu tamburuna beslenir. Isı, yalnızca agregalardaki nemi gidermekle kalmaz, aynı zamanda onları önceden ısıtarak karıştırma sırasında asfalt bağlayıcıya daha iyi yapışma sağlar. Kurutucu tamburunun döner tasarımı, agregaların eşit şekilde ısıtılmasını ve kurutulmasını sağlayarak düzgün ve tutarlı bir asfalt karışımı sağlar. Kurutucu tamburunun verimliliği, asfalt karışımının genel kalitesini doğrudan etkiler ve bu da onu üretim sürecinde çok önemli bir unsur haline getirir. Optimum asfalt karışımı üretimi için istenen kurutma ve ısıtma seviyesine ulaşmak için kurutucu tamburunun sıcaklığının ve hızının uygun kalibrasyonu ve kontrolü çok önemlidir.

Elek ve sıcak agrega bunkeri:

Kurutucudan gelen sıcak agrega eleklerde boyutlarına göre ayrıştırılır ve sıcak agrega regabunkere gelir. Elek malzemesi kırıcıya geri gönderilir. Sıcak agrega bunkerlerine gelen malzemeler, üretim reçetesine göre otomatik tartım sistemi ile istenilen miktarda miksere alınır.

Mikser:

Bir asfalt plentinde mikser, nihai asfalt karışımını üretmek için ısıtılmış agregaları asfalt bağlayıcıyla birleştirmekten sorumlu çok önemli bir bileşendir. Mikser ünitesi tipik olarak, homojen ve iyi kaplanmış bir asfalt karışımı oluşturmak için agregaların ve asfalt bağlayıcının iyice karıştırıldığı çift şaftlı bir boksör veya tamburlu bir karıştırıcıdan oluşur. Mikserin dönme hareketi, agregaların asfalt bağlayıcı ile eşit şekilde kaplanmasını sağlayarak yüksek kaliteli asfalt karışımı elde edilmesini sağlar. İstenilen sıcaklığa ve karıştırma süresine ulaşmak için karıştırma işlemi dikkatlice kontrol edilir ve malzemelerin uygun şekilde harmanlanması sağlanır. Bir asfalt plentinde tutarlı karışım kalitesi ve üretim verimliliği sağlamak için mikserin uygun kalibrasyonu ve bakımı çok önemlidir. Mikserin tasarımı ve verimliliği, üretilen asfalt karışımının genel performansını ve kalitesini önemli ölçüde etkiler.

Toz kontrol sistemi:

Asfalt plentindeki toz kontrol sistemi, üretim süreci sırasında toz parçacıklarının emisyonunu en aza indirmek ve kontrol etmek için tasarlanmış çok önemli bir bileşendir. Agregaların elleçlenmesi, kurutulması, taşınması ve karıştırılması gibi faaliyetlerden kaynaklanan tozun yakalanmasını ve tutulmasını amaçlayan çeşitli mekanizma ve ekipmanlardan oluşur. Toz kontrol sisteminin temel amacı hava kalitesini iyileştirmek, çevre düzenlemelerine uymak ve tesis personeli için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Bir toz kontrol sisteminin ortak bileşenleri arasında toz toplayıcılar, filtreler, yıkayıcılar ve havalandırma sistemleri bulunur. Torba filtreleri veya siklonlar gibi toz toplayıcılar havadaki parçacıkları yakalarken, filtreler daha ince parçacıklı maddeleri yakalar. Temizleyiciler, egzoz gazlarındaki tozun uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve havalandırma sistemleri, fabrika tesislerinde uygun hava akışını ve tozun tutulmasını sağlar. Toz kontrol sisteminin düzenli bakımı ve izlenmesi, asfalt plenti operasyonlarında toz emisyonlarının azaltılmasında ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesinde etkinliğini sağlamak için gereklidir.

Bitüm sistemi:

Bitüm depolama tankları ve ısıtma sisteminden oluşmaktadır. Rafineriden ısı yalıtımlı araçlarla tesise getirilen bitümlü malzemeler bitüm tanklarında depolanmaktadır. Bitümlü malzemenin donmasını önlemek amacıyla tanklarda ısıtma sistemi bulunmaktadır. Genellikle sıvı veya gaz yakıtlı kızgın yağ kazanları kullanılmaktadır.

 

Yenilikçi Teknolojide Öncü: Polygonmach

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Bize Ulaşın

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler