Asfalt Plentlerinde Taş Mastik Karışımı Üretimi

Asfalt Plentlerinde Taş Mastik Karışımı Üretimi

Taş Mastik asfalt nedir?

Taş Mastik Asfalt imalatı asfalt betonu gibidir. Bileşime yüksek oranda iri agrega katılacağından iki adet ön dozaj silosu kullanılması gerekli olabilir. İri agrega oranının yüksek olması nedeniyle sıcak eleme üst eleklerinde büzülme ihtimali olduğundan eleme işlemi sağlıklı olmayabilir.

Polygon Mach olarak ürettiğimiz asfalt plentlerinde olduğu gibi tesisin dozajı ve elek kapasitesinin istenilen üretim kapasitesine uygun olması gerekmektedir. Taş Mastik Asfaltta bulunan düşük dereceli ince taneli agrega, kurutucuda iri taneli agregaların etrafında kalın bir tabaka oluşturmadığından agregalar doğrudan ateşe maruz kalır ve aşırı ısınır.

Taş Mastik Asfalt üretimi sırasında agrega sıcaklığının istenilen seviyede kalmasının sağlanması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bitmiş karışımın sıcaklığıdır ve bu sıcaklığın 170 °C'yi geçmemesi gerekmektedir.
Stabilizatör katkı maddeleri asfalt bileşimine özelliklerine göre dikkatli bir şekilde eklenmelidir. Katkı malzemesinin oranı ve bileşimdeki homojen dağılımı, karışımın ve dolayısıyla dökülen tabakanın kalitesini büyük ölçüde etkiler. Teslimat sırasındaki tamamlayıcı malzemelerin homojenliği ve kalitesi, depolama ve üretim sırasında da korunmalıdır.

Karışıma demet halinde ilave malzeme verilecekse demet boyutları mikserin kapasitesine uygun olmalıdır. Organik liflerin depolama ve imalat sırasında nem almamasına dikkat edilmelidir. Oluşabilecek topaklanmalar karışımın homojen dağılımını etkileyecektir.
Karışıma ilave malzemelerin eklenmesi genellikle otomatik olarak ve uygun ekipmanlarla gerçekleştirilir. Bazı ekipman üreticileri farklı katkı maddeleri için farklı dozaj sistemleri sunmaktadır. Yapılacak üretimin az olması durumunda karışıma kapaktan manuel olarak katkı maddeleri ilave edilebilir.

Başlangıçta bağlayıcı malzeme kaba agregaların yüzeylerine geniş bir yüzey alanına yapışır. Homojen bir karışım için ilave malzemelerin eşit şekilde dağıtılması büyük önem taşımaktadır. Karışıma eklenecek katkı maddeleri konusunda üreticilerin verileri dikkate alınmalıdır. Liflerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, karışımdaki dengeli dağılımının, ilave karıştırma süresi boyunca (bağlayıcının eklenmesi sırasında ve sonrasında) gerçekleşmesidir.

Kuru ön karıştırmanın gereğinden uzun süre yapılması liflerin tozlanmasına (fillere dönüşmesine) neden olabilir. Pelet formundaki organik liflerin yoğunlukları farklı olduğundan kuru ön karışım süresi peletlerin çözünmesi için yeterli olmayabilir. Organik liflerin çözünmesi ve homojen dağılımı zaman zaman kontrol edilmelidir.
Kuru karışımdaki topakların eşit şekilde dağılması için gereken en uygun karıştırma süresinin belirlenmesi, ön karışım ve son karışım sürelerinde üretim verimliliğindeki azalmayı önemli ölçüde ortadan kaldırır.

Depolama ve nakliye

Diğer asfalt türlerinde olduğu gibi taş mastik asfaltların da silolarda uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir. Uzun süre siloda bekleyen malzemenin içindeki bağlayıcı malzeme olan bitüm olumsuz değişimlere maruz kalabilmektedir.

Taşıma araçlarının yükleme rampaları temiz olmalıdır. Asfaltın rampalara yapışmasını önlemek için sadece asfalta zarar vermeyen solventler sürülmeli veya hafif bir tabaka su kullanılmalıdır.
Karışımın kalitesini ve çalışma güvenliğini olumsuz etkileyeceğinden motorin kullanımı yasaktır. Malzemenin havadaki oksijenle teması sonucu asfaltın soğumasını ve bağlayıcının sertleşmesini önlemek için nakliye araçlarının yaz dahil her zaman rüzgar geçirmez bir örtü ile kapatılması gerekmektedir. Küçük ölçekli işlerde veya verimliliğin düşük olduğu işlerde, ısı yalıtımlı kamyona monteli tanklar veya yatay bantlı ısıtmalı kazan römorkları çok uygundur.

Uzun taşıma mesafelerinde karışımın soğumasını önlemek için karışımın yüksek sıcaklıkta üretilmesi kesinlikle yanlıştır. Taşıma ve döşeme sırasında bağlayıcıya karışan malzeme ayrılarak akıyorsa bağlayıcı malzeme sertleşir. Bu, sıkıştırma işleminde sorunlara neden olur.

İmalat, taşıma ve döşeme işlemlerinin birbiriyle uyum içinde yürütülmesi gerekmektedir. İyi bir planlama ile nakliye araçlarının bekleme sürelerini kısaltabilir ve karışan malzemenin bununla doğrudan ilgili sıcaklık kayıplarını önleyebiliriz.

Ayrıca asfalt serici çalışmalarında bekleme süreleri oluşmamalıdır. Finişerin sürekli aşamalı çalışması, düzenli sıkıştırma ve sağlıklı bir yüzey katmanı için ön koşuldur.

Yayma ve Sıkıştırmada Dikkat Edilecek Kurallar

Taş Mastik Asfalt, asfalt finişer kullanılarak sorunsuz bir şekilde döşenmelidir.

*Asfalt finişer kazanında karışım ısısı eşit şekilde dağıtılmalıdır. B50/70, B70/100 veya PmB 45 asfalt bitümleri için sıcaklık 150 °C'nin altında olmamalıdır. Bu arada asfalt finişer kazanının uzak köşelerinde soğuk malzeme bırakılmamalıdır.

*Kullanılan asfalt finişerinin serme hızı, malzemeyi fazla sıkıştırmayacak ve darbe titreşimleri oluşmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

*Presleme derhal ve silindir asfalt finişerine çok yakın olacak şekilde yapılmalıdır. Döşenen her finişer şeridi için en az iki silindir gereklidir.

*Silindir pres uygulaması 9 tondan ağır tandem veya 3 tekerlekli silindirlerle yapılmalıdır.

*Titreşimli pres yeterli malzeme sıcaklığında ve statik pres sonrasında yapılmalıdır.

*Katman sıcaklığı 100°C'nin altına düştükten sonra titreşimli sıkıştırma yapılmaz. Tabaka kalınlığı 2 cm'den az olduğundan ve alt tabaka tabakaların sertleşmesine, gevşemesine (beton, taş kaplamalar vb.) veya agreganın kırılmasına neden olduğundan titreşimli sıkıştırma yapılmaz.

*Kauçuk tekerlek silindirleri Taş Mastik Asfalt sıkıştırmaya uygun değildir.

*Taş Mastik Asfaltın tamamlanması için gereken el işi hızlı ve asfalt sericiyle aynı hızda yapılmalıdır. Serme işleminden hemen sonra silindirle sıkıştırma yapılmalıdır.

*Asfalt finişerinin otomatik olarak uyguladığı ön sıkıştırma, tabakanın kaplama kalınlığı için dikkate alınmalıdır.

*Verilen minimum değerler tecrübe sonucu değerlendirilebilir ve istisnai durumlarda kullanılmalıdır. Normal şartlarda katman kalınlığı hiçbir yerde en düşük değerin altına düşmemelidir. Eklemlere ve eklemlere özellikle dikkat edilmelidir.

Yüzey İşlemleri

Yayılacak malzeme miktarı genellikle 1 ile 2 kg/m² arasındadır. Tane büyüklüğü 1 ila 3 mm olan 0,25 ila 2 mm kırılmış, toz haline getirilmiş ve hafifçe bitümle kaplanmış kumun kullanılması yaygın hale gelmiştir. Desibel seviyesinin fazla olması nedeniyle 2 ila 5 mm arasındaki kırma taş yongaları kullanılmamalıdır.

Yayılacak malzeme ya asfalt sericinin hemen ardından ya da ilk silindir geçişleri arasındadır; Yeterince sıcak ve bağlayıcı bir tabaka üzerine uygulanmalıdır.

Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yayıcı makine kullanılması şarttır.
Döşeme, sıkıştırma ve bitirme işlemlerinden sonra kaplama tabakasının soğuması için en az 24 saat sonra trafiğe açılmalıdır. Bu süre beklenmeden trafiğe açılması kaplama tabakasının deformasyonuna ve tekerlek izleri oluşmasına neden olacaktır.

Malzeme ısıtıcıdan çıkarıldıktan sonra, sarsıcı bir hareketten kaçınılarak, ters çevrilerek boşaltılmalı ve tartılmalıdır. Bu işlemin 10 saniye içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
Polygonmach taş mastik asfalt, kaliteli ve sağlam asfalt ile işlerinizi kolaylaştırın.

Taş Mastik Asfalt,Taş Mastik Guss Asfaltın Özellikleri ve Kullanım Alanları

Yoğun trafik akışının olduğu yollarda bitümlü yüzey üzerine yapılan, kaba taş içerikli, boşlukları yoğun viskoz mastik asfaltla doldurulmuş, kayma direnci yüksek üst yapı malzemesidir. Taş mastik asfaltların rakipsiz ömrü 30 yıllık deneyimle kanıtlanmıştır. Bu uzun ömür, kırılmış agrega ve bitüm oranının diğer asfalt türlerine göre çok daha yüksek olmasıyla yakından ilgilidir.

İlk serilen Taş Mastik Asfalt bileşeninde %7'den fazla bitüm kullanıldı. Katkı malzemesi olarak asbest lifi veya kauçuk tozu kullanıldı. Karışımda kullanılan bu stabilizatör katkılarının benzersiz özellikleri, yüksek bitüm oranına sahip taş mastik asfaltın dayanıklılığında ve uzun ömürlülüğünde önemli rol oynamıştır.
Günümüzün karışımlarında o ilk günlerde kullanılan stabilizatör katkı maddelerinin dışındaki ürünler de kullanılmaktadır (örneğin: organik ve mineral elyaflar, termoplastik malzemeler veya silisik asit).

1960'lı yıllarda çivili otomobil lastiklerinin aşırı yüzey deformasyonuna dayanıklı bir asfalt aşınma tabakası olarak tasarlandı. Asfalt üzerine mastik serilir ve üzerine 5/8 veya 8/11 mm kaliteli kırma agrega serilip silindirle sıkıştırılır.

Taş Mastik Asfalt Sıcak Karışımının ana özellikleri:

• Yüksek kırmataş oranı

• Yüksek oranlı iri agrega

• Yüksek oranlı bitüm

• Stabilize edici katkı maddeleri

Yüksek oranda iri taneli malzemeden oluşan agrega, geniş boşluklardan oluşan ana iskelet yapısını oluşturur. Bu büyük boşluklar bitümle doldurulur.

Taş Mastik Asfaltta kullanılan stabilize edici katkıların görevi bağlayıcı bitüm malzemesinin agregadan akmasını engellemektir. Bu akma süreci üretim, nakliye, döşeme ve sıkıştırma sırasında meydana gelir. Katkı maddeleri sayesinde agreganın üzerine ve arasına doldurulan bitüm tabakasının kalınlığı artar, aynı zamanda asfaltın yorulma ve yaşlanma direnci de artar.

Taş Mastik Asfaltın Özellikleri

Taş Mastik Asfalt katmanları ve sürtünme yüzeyi dayanıklı ve uzun ömürlü olup, trafiğin yoğun olduğu yollarda ve zorlu iklim koşullarında bu özelliğini kanıtlamıştır. Taş Mastik Asfalt tüm yollarda aşınma tabakası olarak kullanılabilir. Bu uygulama trafiğin yoğun olduğu otoyollarda, şehirlerarası otoyollarda veya şehir içi yollarda standart hale geldi.

Taş Mastik Asfalt, içeriğindeki yüksek oranda kırılmış agrega ve mastik özellikli bağlayıcılar sayesinde doğru tasarım, üretim ve döşemede aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Bozulmaya ve deformasyona karşı dayanıklıdır

• Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı

• İklim koşulları ve aşırı basınç, sürtünme vb. ortadan kaldırır.
Mekanik etkilerden kaynaklanan kırıklar.

• Pürüzlü ve kaygan olmayan bir yüzey sağlar.

• Uzun kullanım süresine sahiptir.

Taş Mastik Asfalt Karışım Bileşimi

Agrega

Taş Mastik Asfalt yüzeyinin, kaba agrega oranının yüksek, ince agrega oranının düşük olması sayesinde elde edilen kayganlığa karşı direnci, tamamına yakını kırılmış iri agregalar sayesinde sağlanmaktadır.

Taş Mastik Asfaltlarda boşluk oranları açısından kullanılan agregaların tane şekilleri çok önemlidir. Yassı ve düz agregalar bu boşluk oranını, boşlukların doldurulma oranını ve dolayısıyla asfalt sıkıştırma uygulamasını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bağlayıcı Malzeme

Taş Mastik Asfaltlarda bağlayıcı olarak genellikle 50/70 bitüm kullanılmaktadır.

İnce Taş Mastik Asfalt kompozisyonlarında 70/100 veya 160/220 bitüm de kullanılabilir. Yoğun trafik akışının olduğu otoyollarda veya köprülerde polimer modifiyeli bitüm daha verimli olabilir.

Stabilize Edici Takviyeler

Taş Mastik Asfaltlarda kullanılan bitüm oranının yüksek olması ve agregaların diğer karışım malzemelere göre yapışmayı olumsuz yönde etkileyen yüzey alanının düşük olması nedeniyle stabilize edici ilave malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ek malzemeler; İmalat, taşıma ve uygulama esnasında bitümün agregalar arasında akarak ayrışmasını engeller. Selüloz liflerinin stabilize edici katkı maddesi olarak kullanımı uzun süredir kanıtlanmıştır.

Stabilizasyon etkisinin açıkça ortaya konması şartıyla toz ve granüler malzemeler veya sıvı malzemeler kullanılabilir. Doğal veya yapay silisik asitler, kauçuk tozları veya polimerler de kullanılabilir.

 

Yenilikçi Teknolojide Öncü: Polygonmach

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Bize Ulaşın

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler

Hızlı Linkler